Tel.: +421 908 815 888

+421 908 833 633

e-mail: office-ZVNC-uniquereal.sk

terasa 01
terasa 01
terasa
terasa

Licenčné podmienky k použitiu našich fotografií - cenník

Poskytnutie licencie

Licenciu na použitie fotografie získava kupujúci samotným stiahnutím vybranej fotografie z našej ponuky (primárne www.uniquereal.sk, alebo z inzertných realitných portálov) . Pri výbere licencie nie je rozhodujúca kvalita fotografie, podstatné je na aké účely bude zakúpená fotografia použitá - licencia LR alebo LI). Objednávku je potrebné zaslať mailom na adresu office-ZVNC-uniquereal.sk, s tým, že je nutné identifikovať fotografiu a uviesť o aký typ licencie má nadobúdateľ záujem. Platba za licenciu sa zasiela na účet:
SK16 7500 0000 0040 2273 5452.

Parametre licenčnej zmluvy:

Licencia je nevýhradná.
Licencia je územne neobmedzená.
Nadobúdateľ nemá právo udeliť tretím osobám podlicenciu.
Nadobúdateľ nemá právo celkom ani pčiastočne postúpiť licenciu tretej osobe.
Licencia je poskytnutá nadobúdateľovi odplatne.
Licencia je poskytnutá na dobu neurčitú.


Licencia LR - pre použitie v realitnej inzercii

Do kategórie LR patria fotografie, ktoré budú použité v inzercii na web portáloch a na sociálnych sieťach.
Napríklad:
- www.bazos.sk
- www.topreality.sk
- www.nehnutelnosti.sk
- www.zoznamrealit.sk
- www.facebook.com
a podobne ....

CENA: 50€ / ks


Licencia LI - pre použitie mimo realitnej inzercie

Do kategórie LI patria fotografie, ktoré nebudú použité v inzercii na web portáloch a na sociálnych sieťach.
V prípade poskytnutej licencie LI je nutné pri zverenjnení každej fotografii uvádzať meno autora: UniQueReal
CENA: 25€ / ks

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2